De volgende werken staan -behoudens onvoorzien- op de nominatie om te worden uitgevoerd:

 • voegwerk vernieuwen - schoonmaken gevels;
 • hemelwaterafvoeren vernieuwen;
 • renovatie / groot onderhoud uitkragende balkons. Betreft de Meidoornstraat (oneven nrs.) en de Esdoornstraat (even nrs.);
 • vernieuwen hekwerken uitkragende balkons;
 • renovatie / groot-onderhoud terrassen & hekwerken Nieuwhuisstraat;
 • renovatie / groot-onderhoud van de betonluifels boven de entrees van de trappenhuizen;
 • renovatie van nog een enkele woning die niet gerenoveerd is bij een huurmutatie - upgrading Label-A;
 • groot-onderhoud van groenvoorziening en plantsoenen;
 • schilderwerk entree-deuren en garagedeuren Nieuwhuisstraat;
 • vernieuwen binnenverlichting trappenhuizen en buitenverlichting (LED-verlichting);
 • opruimen waar nodig van de houten bielzen - herinrichting plantsoenen.


                                                              IMPRESSIEAppartementen Complex Van Der Schaar - Heesbergstraat/Vijverhof te Heerlen-Zuid

Blok Esdoornstraat - Nieuwhuisstraat