Renovatie gevel Meidoornstraat Heerlen-Zuid, per 31 oktober
2020
nog niet voltooid


                            'Van Der Schaar Investments B.V.'
                             renoveert:
                             66 woningen wooncomplex
                             Van Der Schaar '
Vijverhof',
                             Heesberg te Heerlen-Zuid.

  
 
-

Nadat in afgelopen jaren bijna alle woningen aan de binnenkant (technisch) zijn gerenoveerd tot het nivo van Energie-Label-A (energiezuinig), worden thans de gevels aan de buitenzijde van het wooncomplex aangepakt. 

De achtergevel Heesbergstraat 36 t/m 46 te Heerlen is per 21 juni 2018 in de steigers gezet voor het uitvoeren van een proef voor een totale gevelrenovatie.
Als na afloop blijkt dat deze gevelrenovatie een succes is, zal die renovatie worden uitgevoerd voor alle woonblokken vallend onder het beheer van Ingenieursbureau Van der Schaar. Daar waar sprake is van uitkragende balkonplaten zullen de balkons in de gevelrenovatie worden meegenomen. 

De volgende onderdelen zullen bij een positieve uitkomst van het proefgedeelte achterzijde Heesbergstraat worden aangepakt:

  • uitkappen oude voegwerk over de gehele gevel;
  • schoonmaken van de gevel/geveldelen waaronder kozijnen en ramen;
  • nieuw voegwerk over de gehele gevel in nader vast te stellen kleur (voegkleur);
  • aanbrengen van nieuwe hemelwaterafvoeren;
  • waar nodig schilderwerk;
  • vernieuwen van uitkragende balkons en luifels boven de entrées;
  • waar nodig verwijderen/opruimen van grond kerende houten bielzen.

IMPRESSIE

Blok Esdoornstraat oneven 13 t/m 23 (voorzijde)
en
Nieuwhuisstraat (achterzijde)


Blok Meidoornstraat oneven 01 t/m 35 (achterzijde)
hoek
HeesbergstraatBlok Meidoornstraat oneven 01 t/m 35 (achterzijde)

Blok Meidoornstraat oneven 01 t/m 35 (voorzijde)Blok Heesbergstraat voorzijde tijdens gevelrenovatie

Blok Heesbergstraat achterzijde vóór de gevelrenovatieAanzicht vóór de gevelrenovatie


Aanzicht Blok Heesbergstraat achterzijde ná de gevelrenovatieAanzicht en geveldetail (voegwerk) ná de gevelrenovatie